Ansvarlig Redaktør for KjendisBladet.com er Denny Omdal.

Kjendisbladet.com Ble laget 5.7.20 Kl.24.00 Vi er en del av Norgesbladet.no. Vår Redaksjon treffer du enten på Mobil 41 28 70 00 

eller på mail: denny@norgesbladet.no 

Vi har følgende Sider på Nettet:

www.vestfoldtelemarktidende.com 

 www.telemarksfoto.com 

www.norgesavisen.com

www.norgesavisenvestfoldtelemark.com  

www.norgesbladet.com www.norgesbladet1.com 

www.norgesbladetvestfoldtelemark.com

www.distriktsnytt.com www.sandefjordtidende.com

www.denny.norgesbladet.one 

www.kjendisbladet.com 

www.bildebladetnorge.com 

www.vestfoldtelemarkfoto.com 

www.norgesnyhetene.com 

www.VikenVestfoldTelemark.com 

www.vikenvestfoldtelemarkfoto.com 

www.norgesbladethelenorgesnettblad.com 

www.dennyomdalogmetteomdal.com 

www.norgesbladetandebu.com 

www.norgesbladetskriveromalle.com 

www.billedmagasinet.com 

www.trafikkmagasinet.com

www.sponsorforalle.com  

www.norgesbladetgirdegdegodesakene.com 

 Vi har Videoene våre på denne nettsiden:

http://www.youtube.com/user/telemarksfoto1 

Hittil har Ca.1200 vært inne på nettsidene her nå, 11.8.20 Kl.02.00

Alt som Legges ut på Våre Nettsider er vårt, og kan ikke brukes Kommersielt uten etter avtale med oss på Mail. Dette er vår Rettighet eller de vi har samarbeid med, Ser vi at dette ikke etterkommes. Er det Strenge regler for hvordan vi vil ta dette opp med vedkommende som har brutt våre Regler.